Skalaer 
Under følger en oversikt over noen av de forskjellige skalaene.
Skalaen refererer til forholdet mellom virklighet og modell.

Z-skala - tilsvarer 1:220
N-skala - tilsvarer 1:160
TT-skala- tilsvarer 1:120
H0-skala- tilsvarer 1:87
00-skala- tilsvarer 1:76,2
S-skala - tilsvarer 1:64
0-skala - tilsvarer 1:48
1-skala - tilsvarer 1:32