Trude lager diorama 
Da er minstemann igang med sin fjellformasjon. Trenger litt hjelp til å forstå engelsken, men interessen er på topp.

Les mere...


2x4 layout N-skala 

Les mere...| 1 |