Trude lager diorama 
Da er minstemann igang med sin fjellformasjon. Trenger litt hjelp til å forstå engelsken, men interessen er på topp.


Første steg er å fylle dioramaet med "avisputer.


Deretter legger vi på gipsbandasje.

Støping av fjell er igang.

Slik ble det.

Her blir fjell og tereng svertet.

Og et ble slik.

"Gress" er på.

Og deretter steiner og busker